Administratie voor het MKB? Administratiekantoor Van Buuren neemt de administratie voor het MKB op professionele wijze uit handen.

Klik hier voor de mogelijkheden

ZZP-er, freelancer of starter? Uw administratie op orde, uw fiscale positie haarscherp in beeld.

Ga goed van start!

Internet boekhouden In samenwerking met de marktleider in Nederland, Exact Software, bieden wij onze relaties online boekhouden.

Er zijn diverse varianten mogelijk!

Disclaimer

Deze website en de daarin vervatte informatie (de "Administratiekantoor Van Buuren Website") wordt aangeboden door Administratiekantoor Van Buuren en is uitsluitend bedoeld om algemene informatie te geven over een bepaald onderwerp of onderwerpen en is niet bedoeld als een uitputtende informatievoorziening over de genoemde onderwerpen. 
Dit document en de informatie die erin is vervat wordt verstrekt "zoals zij is", en Administratiekantoor Van Buuren geeft geen expliciete of impliciete garanties met betrekking tot dit document en de daarin vervatte informatie. Zonder het voorgaande te beperken, geeft Administratiekantoor Van Buuren geen enkele garantie dat het document of de erin vervatte informatie geen fouten bevat of voldoet aan bepaalde kwaliteitscriteria. Administratiekantoor Van Buuren is niet aansprakelijk voor en geeft geen stilzwijgende garanties, waaronder, zonder beperking, handelsgaranties, titel, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-overtreding, compatibiliteit, veiligheid en nauwkeurigheid.
Uw gebruik van deze website en de informatie die erin is vervat is volledig voor uw eigen verantwoordelijkheid. U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid en het risico van enig verlies dat voortvloeit uit het gebruik van dit document en deze informatie. Administratiekantoor Van Buuren, noch enige van haar dochtermaatschappijen, noch enige van haar partners, vertegenwoordigers, aandeelhouders of werknemers, zijn aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade dan wel boetes of andere vormen van schade die het gevolg is van of voortvloeit uit het gebruik van deze website.
Indien het voorgaande om wat voor reden dan ook nietig mocht zijn of niet uitvoerbaar, dan blijven de overgebleven bepalingen van deze disclaimer gewoon van toepassing.
Bepaalde links in de website leiden naar bronnen die worden onderhouden door derde partijen waarover Administratiekantoor Van Buuren geen zeggenschap heeft. Administratiekantoor Van Buuren geeft geen enkele garantie aangaande de nauwkeurigheid van, of enig ander aspect dat verband houdt met, deze bronnen

 

Administratiekantoor Van Buuren

Adres:
Utrechtseweg 5
1213 TK Hilversum

035-6230203
06-53613111
www.akvb.nl
info@akvb.nl
Kvk: 11067970

Bel mij terug

Heeft u een vraag aan Administratiekantoor Van Buuren? Vul uw gegevens in, dan bellen we u terug.