Salarisadministratie

De salarisadministratie maakt een belangrijk onderdeel uit van het dienstenpakket van AKVB. Dankzij een efficiënte werkwijze zijn wij in staat om een aantrekkelijke prijs per strook te berekenen; vanaf 9,-.

Wij regelen de gehele personeels- en salarisadministratie. Wij verzorgen de aanvragen bij de UWV en Belastingdienst en onderhoudt hiermee goede contacten. Zijn er onverhoopt problemen, dan kunt u gebruik maken van de expertise van de salarisadministrateur. Op uw verzoek kan deze ook, namens u, als woordvoerder fungeren.
AKVB zoekt uit welke rechtsposities er voor zowel de werkgever als de werknemer van toepassing zijn.

Is er een CAO van kracht en zo ja: wat is de inhoud? Kunnen de werknemers in een functiegroep worden ingedeeld of zijn er andere loonafspraken? Als al deze gegevens bekend zijn, en AKVB de arbeidsovereenkomsten heeft opgesteld, kunnen de loonspecificaties worden opgemaakt en geschiedt de financiële verwerking in journaalposten.

AKVB weet als geen ander dat het administreren van personele gegevens geen statisch proces is. Zij controleert en bewaakt continu de lonen, pensioenen en andere inhoudingen. Volgen de werkgevers de regels wel op? Zijn er premiewijzigingen? Moeten er loonsverhogingen worden doorgevoerd?

Kortom, uw salarisadministratie is bij ons in goede handen!

Dit biedt AKVB u:

Er zijn geen startkosten of minimum maandbedragen; enkel een vaste prijs per strook. De output is digitaal of op papier, afhankelijk van uw voorkeur.

Maandelijks:

Jaarlijks:

Waarom kiezen voor salarisadministratie bij AKVB?

Bel mij terug

Heeft u een vraag aan Administratiekantoor Van Buuren? Vul uw gegevens in, dan bellen we u terug.

Deze gegevens worden niet gepubliceerd.